Nie każdy wie, ale wśród oferty czołowych firm ubezpieczeniowych coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie od utraty dochodu

Nie każdy wie, ale wśród oferty czołowych firm ubezpieczeniowych coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie od utraty dochodu poznańskie spacery Andrzeja. Głównym zadaniem takiej polisy, jak sama nazwa wskazuje jest zabezpieczenie nas finansowo, w przypadku niespodziewanej utraty źródła dochodu. Co ważne polisę taką możemy zakupić zarówno, jako usługę dodatkową, ale także, jako samodzielny produkt.

Komu przysługuje taki rodzaj ochrony?

Jak w większości tego typu usług aby świadczenie zostało nam wypłacone konieczne jest spełnienie dość konkretnych wytycznych? Odszkodowanie dostaniemy, więc w przypadku, gdy:

  • Przedsiębiorstwo, w którym pracujemy ogłosi upadłość
  • Nastąpi rozwiązanie stosunku o pracę.

Pracodawca zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wyrejestrowania firmy z właściwego rejestru
Warto też pamiętać, w jakich warunkach takie świadczenie nie zostanie nam przyznane. Należą do nich sytuacje, gdy:

  • Zatrudnieni byliśmy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  • Zakończył się czas trwania umowy na czas określony
  • To my wypowiadamy umowę pracodawcy
  • Pracowaliśmy w firmie, której właścicielem lub udziałowcem jest ktoś z naszej najbliższej rodziny
  • Rozwiązanie stosunku o pracę odbyło się na zasadzie porozumienia stron.

Kiedy stosować i co otrzymamy w zamian?

Ubezpieczenie od utraty dochodu stosowane jest najczęściej, jako jeden z produktów komplementarnych, podczas zawierania umowy o kartę kredytową, pożyczkę lub kredyt hipoteczny. Najczęstszą formą ochrony, jaką otrzymamy będzie, więc spłata jednej lub kilku rat kredytu, tak abyśmy mogli spokojnie znaleźć w tym czasie nowe miejsce pracy nie martwiąc się o piętrzącą sumą zaległości na naszym koncie. Długość wypłacania tego typu świadczenia, zależy od warunków polisy, na którą się zdecydowaliśmy. W zależności od jej wartości wacha się od 3 do 12 miesięcy.